Accessibilitat

FRANCISCO JAVIER PEREZ SOTILLO s’ha compromès a fer accessibles els seus Llocs web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web WEB_CLIENTE.

SITUACIÓ DE CUMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible per la següent raó:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018:

 1. Poden existir continguts en altres idiomes en els quals no està etiquetat correctament el canvi d’idioma.
 2. Els elements multimèdia que només són àudio poden no tenir una alternativa.
 3. Poden existir vídeos sense subtítols.
 4. Hi ha contingut textual sense un contrast suficient.
 5. Es nota com en alguns casos el focus no compleix amb el mínim ratio de contrast requerit.
 6. En algun cas pot produir-se superposició de contingut.
 7. Poden existir documents PDF amb problemes d’accessibilitat.

Càrrega desproporcionada:

No s’aplica.

Contingut que no està dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

 1. Poden existir documents en format PDF publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin totalment amb tots els requisits d’accessibilitat.

PREPARACIÓ DE LA PRESENT DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

La present declaració va ser preparada el 5 d’octubre de 2023.

El mètode emprat per a la present declaració ha estat una autoavaluació.

Última revisió de la declaració: 5 d’octubre de 2023.

OBSERVACIONS I DADES DE CONTACTE

Comunicacions sobre requisits d’accessibilitat

Podeu fer comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara:

 1. Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 2. Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 3. Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte d’aquest lloc web o trucant al número de telèfon: +34645940873.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

A través del formulari de sol·licituds d’informació accessible i de queixes en matèria d’accessibilitat podeu presentar:

 1. Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 2. Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’establert a l’article 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible seran rebudes i tractades per l’àrea de Sistemes de la Informació de Red.es.

PROCEDIMENT D’APLICACIÓ

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no estigueu d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix els requisits contemplats a l’article 12.5 del RD 1112/2018, podeu iniciar una reclamació. Igualment, es pot iniciar una reclamació en cas de no haver obtingut resposta.

El procediment de reclamació recollit a l’article 13 del RD 1112/2018 es pot iniciar a través del formulari de contacte d’aquest lloc web o trucant al número de telèfon: +34645940873.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per FRANCISCO JAVIER PEREZ SOTILLO.

CONTINGUT OPCIONAL

El lloc web:

 • S’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits a la especificació de Pautas d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.1).
 • Està optimitzat per a les últimes versions vigents de Chrome, Edge, Firefox, Safari i Opera.
 • S’ha dissenyat per a la seva correcta visualització en qualsevol resolució i dispositiu d’escriptori, tauletes o mòbils (disseny responsive).
 • S’ha realitzat utilitzant HTML5 com a llenguatge de marcat i fulls d’estil CSS 3 per al seu disseny.

Si desitges canviar la mida de la lletra del text en els principals navegadors gràfics, utilitza els següents menús:

 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Ver > Mida del text.
 • Opera: Ver > Zoom.
 • Safari: Ver > Fer el text més gran.
 • Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text.

Per modificar la mida de tota la pàgina:

 • Ctrl + + per augmentar-la.
 • Ctrl + 0 restaura la mida original del text.
 • Si vols anul·lar la fulla d’estils o modificar el color del text, pots consultar la pàgina “How to Change Text Size or Colors” de la WAI, que es pot llegir traduïda al castellà en “¿Cómo cambiar el tamaño del texto o colores?”.
 • Si necessites més assistència o tens alguna altra pregunta, no dubtis a contactar-nos. Estem aquí per ajudar-te.

Skip to content